Call Us

TARIEVEN

CONTACT

ROUTE EN

BEZOEKADRES

PRAKTIJKREGELS

KLACHTEN-

PROCEDURE

MHNOORD.NL - MONDHYGIENISTEN AMSTERDAM NOORD

Geachte patiënt,


In lijn met de nieuwe ontwikkelingen vanuit onze beroepsverenigingen, kunnen wij vanaf 28-04-2020 weer ons volledige pakket mondzorg zorg aanbieden.

Uiteraard hebben wij onze praktijkvoering aangepast en hanteren wij hierbij de KNMT leidraad ‘mondzorg corona'. 

Patiënten met een bewezen corona infectie of symptomen die hierbij passen kunnen helaas niet bij ons terecht.


Hiervoor adviseren wij conform de leidraad contact te zoeken met een coronacentrum acute mondzorg.

Met vriendelijke groet,


Team MH Noord

CORONA/COVID-19

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de NVM klachtenregeling uitgevoerd door de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE verzorgt ook de klachtenregeling voor alle huisartsen en is de Geschilleninstantie voor de openbaar apothekers. 


De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om aangesloten te zijn bij een klachten- en geschillenregeling en daarnaast ook om patiënten op een duidelijk en transparante wijze hierover in te lichten. Nu de NVM-klachtenregeling wordt overgenomen door de SKGE, wijzigt de patiënten informatie en het portaal waar de klacht moet worden ingediend. Hierbij ontvang je alle informatie die je nodig hebt om deze wijziging binnen de praktijkvoering door te voeren.

KLIK HIER OM NAAR KLACHTENPROCEDURE TE GAAN

klachtenregeling per

1 januari 2021