Call Us

TARIEVEN

CONTACT

ROUTE EN

BEZOEKADRES

PRAKTIJKREGELS

KLACHTEN-

PROCEDURE

INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN


De nieuwe informatiebrochure voor patiënten.


KLACHTENFORMULIER NVM-KLACHTENREGELING


Indien u als patiënt een klacht wilt indienen, dient u hiervoor een klachtenformulier in te vullen. Deze is te vinden op de website van de SKGE. 

Klik hier om het klachtenformulier in te vullen  

WAT ALS DE KLACHT NIET TOT TEVREDENHEID IS AFGEHANDELD?


Indien u als patiënt niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtenafhandeling, bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie Mondzorg, de SGIM. Deze procedure is ongewijzigd en vind u door op deze link te klikken.

Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht - dan verwijzen wij u naar de folder klachtenregeling NVM-mondhygiënisten - De SKGE neemt de klachtenafhandeling over met ingang van 1 januari 2021.

Lees hier de nieuwe brochure 

en de nieuwe link naar de website van de SKGE.

  

  PDF